Název firmy:
EURO CAR Zlín s.r.o. Uherské Hradiště
Sídlo firmy:
Za olšávkou 340
CZ-686 01 Uherské Hradiště
Právní forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IČO:
Soudní příslušnost:
DVR:
DIČ:
Bankovní spojení:
Kód banky:
Číslo účtu:
IBAN: